(-)-Limonene, 96% 500ML

Nr CAS: 5989-54-8
Nr katalogowy: 203735000
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 203735000

Opis

Wielkość opakowania: 500ML

Wzór sumaryczny: C10 H16

Masa cząsteczkowa: 136.24

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226 H304 H315 H317 H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 P280 P303+P361+P353 P301+P310 P331 P333+P313

Synonimy: (-)-Dipentene

Brand

ACROS