Lead(II) iodide, 98.5%

Nr CAS: 10101-63-0
Nr katalogowy: 57103
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 57103 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: I-2-Pb

Masa cząsteczkowa: 461

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H332-H360-H373-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P280-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar