Lead(II) bromide, 98+%

Nr CAS: 10031-22-8
Nr katalogowy: A19406
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A19406 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Br-2-Pb

Masa cząsteczkowa: 367.01

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H332-H360-H373-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P280-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar