Lead(II) acetate trihydrate, 99%

Nr CAS: 6080-56-4
Nr katalogowy: A11746
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A11746 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Pb(OOCCH-3-)-2-•3H-2-O

Masa cząsteczkowa: 379.33 (325.28anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H360-H373-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P280-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar