Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor, oxide 䊚30 wt%

Nr CAS: 12626-81-2
Nr katalogowy: 39758
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 39758 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H302-H332-H315-H319-H360-H373-H304-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar