Lead wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronicĺ¨, 99.998% (metals basis)

Nr CAS: 7439-92-1
Nr katalogowy: 11901
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11901 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H332-H360-H373-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P280-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar