Lead in Isooctane standard solution, Specpureĺ¨, 0ĺµg/g(0.000g/gal)

Nr CAS: 540-84-1
Nr katalogowy: 45330
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 45330 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Matrix: Isooctane

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H315-H336-H304-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P301+P310a-P303+P361+P353-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar