Lanthanum(III) oxide, REactonĺ¨, 99.9% (REO)

Nr CAS: 1312-81-8
Nr katalogowy: 11272
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11272 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: La-2-O-3-

Masa cząsteczkowa: 325.82

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar