Lanthanum(III) iodide, ultra dry, 99.995+% (metals basis)

Nr CAS: 13813-22-4
Nr katalogowy: 44548
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44548 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: LaI-3-

Masa cząsteczkowa: 519.62

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar