Lanthanum(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)

Nr CAS: 13709-38-1
Nr katalogowy: 41414
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 41414 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: F-3-La

Masa cząsteczkowa: 195.9

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar