Lactic acid, 1.0N Standardized Solution

Nr CAS: 50-21-5
Nr katalogowy: 35628
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 35628 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-3-H-6-O-3-

Masa cząsteczkowa: 90.08

Zwroty wskazujące zagrożenie: H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280i-P305+P351+P338-P310a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar