L-Tyrosine, 99%

Nr CAS: 60-18-4
Nr katalogowy: A11141
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A11141 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-9-H-1–1-NO-3-

Masa cząsteczkowa: 181.19

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar