Kanamycin, 50 mg/ml in distilled water, sterile-filtered

Nr CAS: 25389-94-0
Nr katalogowy: J67354
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J67354 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H334-H317-H360

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P284-P201-P261-P280-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar