Iron(III) nitrate nonahydrate, ACS, 98.0-101.0%

Nr CAS: 7782-61-8
Nr katalogowy: 33315
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 33315 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: FeN-3-O-9-•9H-2-O

Masa cząsteczkowa: 403.99 (241.86anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P220-P280a-P305+P351+P338-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar