Iron(III) chloride hexahydrate, 97%

Nr CAS: 10025-77-1
Nr katalogowy: A16231
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A16231 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-3-Fe•6H-2-O

Masa cząsteczkowa: 270.30 (162.21anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280-P305+P351+P338-P309-P310a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar