Iron powder, spherical, APS 6-10 micron, reduced, 99.5%

Nr CAS: 7439-89-6
Nr katalogowy: 10214
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10214 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar