Iron powder, -200 mesh, 99+% (metals basis)

Nr CAS: 7439-89-6
Nr katalogowy: 737
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 737 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar