Iron powder, -20 mesh, 99% (metals basis)

Nr CAS: 7439-89-6
Nr katalogowy: 14183
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 14183 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280i-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar