Indium(III) chloride, anhydrous, 99.999% (metals basis)

Nr CAS: 10025-82-8
Nr katalogowy: 11856
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11856 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: InCl-3-

Masa cząsteczkowa: 221.18

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar