Indium powder, -100 mesh, 99.9% (metals basis)

Nr CAS: 7440-74-6
Nr katalogowy: 45122
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 45122 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: In

Masa cząsteczkowa: 114.82

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280-P240-P241-P370+P378a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar