Imidazole-buffered saline (5X)

Nr CAS: 288-32-4
Nr katalogowy: J63887
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J63887 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H360

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P280-P202-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar