Imidazole, 99%

Nr CAS: 288-32-4
Nr katalogowy: A10221
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A10221 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-3-H-4-N-2-

Masa cząsteczkowa: 68.08

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H314-H360

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar