Imidazole, 0.5M buffer soln., pH 6.0

Nr CAS: 288-32-4
Nr katalogowy: J61956
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J61956 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H318-H360

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P280-P305+P351+P338-P310a-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar