Imidazole, 0.2M buffer soln., pH 7.0, low endotoxin

Nr CAS: 288-32-4
Nr katalogowy: J67055
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J67055 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H360

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P280-P305+P351+P338-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar