[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene, 97+% 5GR

Nr CAS: 27126-76-7
Nr katalogowy: 389610050
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 389610050

Opis

Wielkość opakowania: 5GR

Wzór sumaryczny: C13 H13 I O4 S

Masa cząsteczkowa: 392.21

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315 H319 H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P330+P331 P280 P305+P351+P338 P310

Synonimy: Koser’s Reagent

Brand

ACROS