Hydrogen peroxide, 27% w/w aq. soln., stab.

Nr CAS: 7722-84-1
Nr katalogowy: L13235
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: L13235 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: H-2-O-2-

Masa cząsteczkowa: 34.02

Zwroty wskazujące zagrożenie: H271-H302-H333-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P283-P210a-P305+P351+P338-P306+P360-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar