Hydrogen chloride, ca 0.5M soln. in methanol

Nr CAS: 7647-01-0
Nr katalogowy: H31570
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H31570 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: ClH

Masa cząsteczkowa: 36.46

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H311-H331-H370

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260-P280-P303+P361+P353-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar