Hydrogen chloride, 1M in diethyl ether

Nr CAS: 7647-01-0
Nr katalogowy: H27125
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H27125 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: HCl

Masa cząsteczkowa: 36.46

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H302-H331-H314-H318-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar