Hydrogen bromide, 33% w/w (45% w/v) soln. in acetic acid

Nr CAS: 10035-10-6
Nr katalogowy: A14475
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A14475 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: BrH

Masa cząsteczkowa: 80.92

Zwroty wskazujące zagrożenie: H227-H303-H312-H331-H314-H318-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210e-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar