Hydrochloric acid, 36% w/w aq. soln.

Nr CAS: 7647-01-0
Nr katalogowy: L13091
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: L13091 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: HCl

Masa cząsteczkowa: 36.46

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar