Hydriodic acid, ACS, 47%, stab. with 1.5% hypophosphorous acid

Nr CAS: 10034-85-2
Nr katalogowy: 36490
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 36490 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: HI

Masa cząsteczkowa: 127.91

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar