Holmium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (metals basis)

Nr CAS: 10138-62-2
Nr katalogowy: 18681
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 18681 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: HoCl-3-

Masa cząsteczkowa: 271.29

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar