(+)-Griseofulvin, 97% 100GR

Nr CAS: 126-07-8
Nr katalogowy: 227451000
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 227451000

Opis

Wielkość opakowania: 100GR

Wzór sumaryczny: C17 H17 Cl O6

Masa cząsteczkowa: 352.76

Zwroty wskazujące zagrożenie: H351 H317 H360FD

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 P281 P201 P308+P313

Synonimy:

Brand

ACROS