Graphite powder, microcrystalline, -325 mesh, 75-82% C, 18-25% Ash

Nr CAS: 7782-42-5
Nr katalogowy: 10130
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10130 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar