Gold(III) bromide, Premionĺ¨, 99.99% (metals basis), Au 44.6% min

Nr CAS: 10294-28-7
Nr katalogowy: 12162
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 12162 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: AuBr-3-

Masa cząsteczkowa: 436.69

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar