Gold nanoparticles, 250nm, supplied in 0.1mM PBS, 95%

Nr CAS: 7440-57-5
Nr katalogowy: J67290
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J67290 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie:

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar