Gold nanoparticles, 15nm, supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD1, 520nm absorption

Nr CAS: 7440-57-5
Nr katalogowy: J67141
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J67141 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie:

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar