Glycerol, ultrapure, Spectrophotometric Grade

Nr CAS: 56-81-5
Nr katalogowy: 32450
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 32450 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: HOCH-2-CH(OH)CH-2-OH

Masa cząsteczkowa: 92.09

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280i-P264-P305+P351+P338-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar