Glycerol, Cell Culture Grade

Nr CAS: 56-81-5
Nr katalogowy: J62399
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J62399 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-3-H-8-O-3-

Masa cząsteczkowa: 92.09

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280i-P264-P305+P351+P338-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar