Glassy carbon splinter powder, 2000-3150 micron, type 2

Nr CAS: 7440-44-0
Nr katalogowy: 42515
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 42515 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280-P240-P241-P370+P378a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar