Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REactonĺ¨, 99.99% (REO)

Nr CAS: 13450-84-5
Nr katalogowy: 11287
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11287 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: GdCl-3-•6H-2-O

Masa cząsteczkowa: 371.70 (263.61anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P264-P305+P351+P338-P321-P332+P313-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar