Filter aid, Celite Standard Super-cel

Nr CAS: 61790-53-2
Nr katalogowy: B21983
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: B21983 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319-H350-H335-H373

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar