Europium(III) fluoride, anhydrous, REactonĺ¨, 99.98% (REO)

Nr CAS: 13765-25-8
Nr katalogowy: 11302
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11302 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: EuF-3-

Masa cząsteczkowa: 208.96

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar