Ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 98% 25ML

Nr CAS: 58859-46-4
Nr katalogowy: 100240250
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 100240250

Opis

Wielkość opakowania: 25ML

Wzór sumaryczny: C8 H16 N2 O2

Masa cząsteczkowa: 172.23

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319 H335 H302 H315

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 P301+P312 P302+P352 P280 P305+P351+P338

Synonimy: 4-Amino-1-(ethoxycarbonyl)piperidine

Brand

ACROS