Ethanolamine, 98+%

Nr CAS: 141-43-5
Nr katalogowy: A11697
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A11697 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2-H-7-NO

Masa cząsteczkowa: 61.08

Zwroty wskazujące zagrożenie: H227-H302-H312-H332-H314-H335-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210e-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar