Ethanesulfonic acid, 96%

Nr CAS: 594-45-6
Nr katalogowy: 14891
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 14891 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-CH-2-SO-3-H

Masa cząsteczkowa: 110.13

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260b-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar