Erbium(III) nitrate hydrate, 99.9% (REO)

Nr CAS: 10031-51-3
Nr katalogowy: 12920
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 12920 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Er(NO-3-)-3-•xH-2-O (x≈5)

Masa cząsteczkowa: 353.27(anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P220-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar