(+)-Diisopinocampheylchloroborane, 1.8M solution in hexanes, AcroSeal® 100ML

Nr CAS: 112246-73-8
Nr katalogowy: 388421000
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 388421000

Opis

Wielkość opakowania: 100ML

Wzór sumaryczny: C20 H34 B Cl

Masa cząsteczkowa: 320.77

Zwroty wskazujące zagrożenie: H304 H361f H314 H336 H373 H411 H225

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P331 P210 P280

Synonimy:

Brand

ACROS