Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in hexane, packaged under Argon in resealable ChemSealĺŞ bottles

Nr CAS: 1191-15-7
Nr katalogowy: 42593
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 42593 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-8-H-1–9-Al

Masa cząsteczkowa: 142.22

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H260-H314-H318-H361-H336-H373-H304-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P223-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar