Diethylzinc, 96%

Nr CAS: 557-20-0
Nr katalogowy: 39564
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 39564 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-H-1–0-Zn

Masa cząsteczkowa: 123.49

Zwroty wskazujące zagrożenie: H250-H260-H314-H318-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P273-P305+P351+P338-P309-P310-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar